Have an account?

Thursday, April 15

Cemerlang Dengan Membaca dan Meneliti Quran

 “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu iaitu 
   al-Kitab (Quran) dan dirikanlah solat.” (Al-Ankabut, 45) 

  SUMBER ILMU TERPENTING bagi umat Islam adalah Quran. Kecemerlangan tidak dapat dipisahkan daripada Quran kerana Quran adalah petunjuk. Tanpa petunjuk, manusia akan sesat dan terbabas. Tuhan menjelaskan dalam surah  al-Israk ayat 9 yang bermaksud, “Sesungguhnya Quran ini 
  memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus (aqwam) dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin  yang mengerjakan amal salih bahawa bagi mereka ada pahala yang besar.”

  Tuhan menyifatkan Quran sebagai petunjuk yang aqwam. 
   Berhubung dengan ini, di dalam al-Jamik li ahkam 
   al-Quran, Imam Qartubi berkata, “Kalimat aqwam bermaksud 
   jalan yang paling benar, paling adil dan paling tepat.” 
  Justeru, mereka yang menjadikan Quran sebagai sumber 
   rujukan, kesejahteraan dan ketenangan akan menaungi 
   mereka.


                        Quran adalah Peta
                        Jalan kecemerlangan memerlukan peta. Peta yang umat 
                        Islam perlukan adalah Quran kerana ia adalah peta yang 
                        lengkap lagi selamat. Tidak terdapat se-barang bengkang 
                        bengkok di dalamnya. Tuhan menyatakan dalam surah 
                        al-Kahfi ayat 1 yang bermaksud, “Segala puji bagi Allah 
                        yang telah menurunkan kepada hambanya al-Kitab (Quran) 
                        dan Dia tidak mengadakan sesuatu yang bengkok di 
                        dalamnya.”

                        Bagi memahami peta ini, umat Islam perlu membaca dan 
                        memahami isi-isi Quran. Dalam surah an-Nisa' ayat 82, 
                        Tuhan menyatakan yang bermaksud, “Apakah mereka tidak 
                        tadabur Quran? Sekiranya Quran itu bukan dari sisi Allah 
                        tentulah mereka akan mendapati percanggahan yang banyak 
                        di dalamnya.”

                        Berhubung dengan ayat ini, Imam Ibn Kathir di dalam 
                        Tafsir al-Quran al-Azim berkata, “Allah mengarahkan 
                        mereka agar mengamati isi-isi Quran dan melarang mereka 
                        dari berpaling daripadanya. Allah juga mengarah mereka 
                        agar memahami maksud ayat-ayat Quran yang begitu halus 
                        lafaznya serta dipenuhi kebijaksanaan.”

                        Pada hari ini, sebahagian besar umat Islam menjadikan 
                        Quran sebagai 'kitab berkat'. Mereka hanya membaca Quran 
                        bagi mendapat berkat, tidak lebih daripada itu. Sikap 
                        seperti ini ditegur Tuhan dalam surah al-Baqarah ayat 
                        121. Tuhan menyatakan, “Dan mereka yang telah Kami 
                        berikan Kitab kemudian mereka membacanya dengan bacaan 
                        yang se-benarnya, mereka itulah yang beriman dengannya. 
                        Barang siapa yang ingkar terhadapnya mereka itulah 
                        orang-orang yang rugi.”

                        Berhubung dengan kalimat 'membaca Kitab dengan bacaan 
                        yang sebenarnya', sahabat Abdullah bin Masud berkata, 
                        “Demi Allah, maksud membaca Kitab dengan bacaan yang 
                        sebenarnya ialah menghalalkan apa yang dihalalkannya, 
                        mengharamkan apa yang diharamkannya, membaca seperti 
                        mana ia diturunkan Allah, tidak mengubah kalam Tuhan 
                        dari tempatnya dan tidak mentakwilkan ayat-ayatnya 
                        secara yang tidak betul.” Perkara ini disebutkan di 
                        dalam al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa.

                        Antara sebab yang menutup atau menghijabkan hati 
                        individu daripada memahami Quran adalah:
                        1.Terlampau memberi tumpuan pada huruf, sebutan dan 
                        makhraj. 

                        2.Fanatik terhadap suatu pegangan dan pendapat yang 
                        pernah didengarnya sehingga tertutup hatinya daripada 
                        kefahaman yang lebih mendalam berkenaan Quran. 

                        3.Kekal berada dalam dosa sehingga hatinya menjadi gelap 
                        dan berkarat. 

                        Perkara ini disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab 
                        Ihya Ulumuddin.

                        Fisiologi Quran
                        Tuhan menjelaskan dalam surah al-Isra' ayat 82 yang 
                        bermaksud, “(Quran) merupakan penawar (syifa) dan rahmat 
                        bagi mereka yang beriman.” Di dalam al-Asas fit Tafsir 
                        oleh Said Hawa disebutkan, “Syifa bermaksud (Quran 
                        adalah penawar) yang dapat menghilangkan syak, nifak, 
                        penyelewengan, kelemahan dan penyakit dalam hati. Quran 
                        juga adalah rahmat yang dapat menghasilkan iman, hikmat 
                        dan kebahagiaan.”

                        Abdullah bin Masud berkata, “Sesiapa yang menghendaki 
                        ilmu pengetahuan maka hendaklah dia membaca Quran. Di 
                        dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan yang 
                        kemudian.”

                        Sahabat Abu Hurairah pula berkata, “Sesungguhnya akan 
                        lapanglah penghuni rumah yang dibaca di dalamnya Quran, 
                        dan akan banyaklah kebajikan di dalam rumah itu dan akan 
                        datanglah para malaikat ke rumah itu dan akan keluarlah 
                        syaitan daripadanya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibaca 
                        di dalamnya Quran akan mendatangkan kesempitan kepada 
                        penghuni-penghuninya. Di samping itu, kebajikan akan 
                        berkurangan, para malaikat akan keluar dan syaitan akan 
                        memasuki rumah itu.”

                        Satu kajian dilakukan oleh Dr. Ahmed el-Kadi dari Klinik 
                        Akbar di Panama City, Florida, “Berhubung kesan 
                        men-dengar bacaan Quran ke atas denyutan jantung, 
                        tekanan darah, tekanan saraf dan otot... Beliau 
                        mendapati, mereka yang mendengar bacaan Quran, termasuk 
                        daripada ka-langan bukan Muslim dan bukan Arab, 
                        mengalami perubahan fisiologi positif di dalam diri 
                        mereka.” Kajian ini dimuatkan dalam Islamic Perspectives 
                        In Medicine oleh Dr. Shahid Athar.

                        Benarlah sahabat Ali bin Abi Talib apabila beliau 
                        berkata, “Tiga perkara menambahkan kesejahteraan badan 
                        dan menghilangkan kahak iaitu bersugi, berpuasa dan 
                        membaca Quran.”

                        Quran Hebat
                        Quran tidak hanya dikagumi oleh orang Islam. Ia juga 
                        dikagumi oleh orang bukan Islam. Sebahagian daripada 
                        mereka yang bukan Islam ini sudah memeluk agama Islam 
                        selepas meneliti dan memahami maksud ayat-ayat Quran.

                        Dr. Gary Miller adalah pakar matematik di samping 
                        seorang tokoh dalam bidang ilmu teologi Kristian. Pada 
                        tahun 1978, beliau dihadiahkan dengan sebuah Quran 
                        terjemahan dalam bahasa Inggeris. Selepas membaca 
                        ter-jemahan Quran itu, beliau memeluk Islam. Dalam 
                        tulisannya yang bertajuk The Amazing Quran beliau 
                        berkata, “Seperkara yang mengejutkan golongan bukan 
                        Islam selepas mereka mengkaji Quran adalah ia tidak 
                        seperti apa yang mereka jangkakan. Bagi mereka, Quran 
                        adalah sebuah kitab tua yang datang dari padang pasir 
                        Arab dan berumur lebih kurang 14 abad. Justeru mereka 
                        menjangkakan, isi-isinya pasti juga tua lagi kuno 
                        seperti umurnya. Sebahagian daripada mereka pula 
                        menjangkakan, oleh kerana ia datang dari padang pasir, 
                        ia pasti banyak bercerita tentang padang pasir. 
                        Tiba-tiba mereka menyedari bahawa ia tidak seperti 
                        itu....”

                        Beliau menyambung lagi, “Quran boleh dikaji secara 
                        saintifik kerana ia mengutarakan sesuatu yang tidak 
                        di-utarakan oleh kitab-kitab agama lain secara amnya. 
                        Malah Quran mampu menyahut cabaran ahli-ahli sains. 
                        Konsep sains pada hari ini adalah konsep yang memerlukan 
                        bukti. Apabila seseorang mengutarakan suatu teori, 
                        pakar-pakar sains tidak akan mempedulikannya melainkan 
                        apabila ia disertakan dengan bukti dan sanggup melalui 
                        beberapa ujian saintifik. Quran sebenarnya sanggup 
                        diperlakukan seperti itu bagi membuktikan ia adalah 
                        benar. Seribu empat ratus tahun sudah berlalu dan tidak 
                        ada sesiapa pun yang mampu membuktikan kepalsuan Quran, 
                        justeru Quran adalah se-buah kitab yang hak lagi benar.”

                        Demikian juga dengan Dr. Maurice Bucaille. Beliau adalah 
                        seorang pakar bedah terkenal di Perancis. Di samping 
                        itu, beliau juga penulis yang hebat. Antara buku beliau 
                        yang terkenal bertajuk La Bible, Le Coran et la Science
                        Semasa membicarakan berkenaan Quran dan Bible dalam 
                        konteks ilmu astrofizik, beliau berkata, “Tidak terdapat 
                        sebarang percanggahan antara Quran dan ilmu-ilmu moden 
                        berhubung asal usul kejadian alam. Hal ini perlu 
                        ditegaskan kerana apabila dibandingkan Quran dengan 
                        Kitab Perjanjian Lama atau Old Testament
                        kenyataan-kenyataan yang terdapat di dalam Kitab 
                        Perjanjian Lama berhubung isu yang sama adalah tidak 
                        saintifik. Terdapat tuduhan yang mengatakan Muhammad 
                        mencedok dan meniru isi-isi Bible. Tuduhan ini adalah 
                        tidak berasas sama sekali terutamanya apabila berbicara 
                        berkenaan kejadian alam. Tidak mungkin wujud seorang 
                        manusia yang hidup 1400 tahun dahulu dengan sendirinya 
                        mampu membetulkan pandangan-pandangan yang tidak 
                        saintifik pada masa itu dan kemudian membuat 
                        kenyataan-kenyataan yang hanya baru difahami dan dapat 
                        disahkan pada zaman moden ini. (Tambahan dari itu) 
                        kenyataan Quran berkenaan kejadian alam adalah amat 
                        berbeza daripada Bible.”

                        Pada hari ini, terdapat golongan tertentu di barat yang 
                        ingin menyesatkan umat Islam daripada Quran. Mengikut 
                        Harian Metro bertarikh 26 Januari 2005, terdapat sebuah 
                        kitab bertajuk The True Furqan yang diterbitkan di 
                        Amerika cuba menyaingi kitab suci Quran. Ia bertujuan 
                        memperdayakan umat Islam. Ia mempunyai 77 surah. 
                        Antaranya surah al-Mahabbah, al-Maseeh, al-Salib dan 
                        al-Injil. Perbezaan besar antara kitab ini dengan Quran 
                        adalah, Quran adalah wahyu yang diturunkan melalui 
                        Jibril kepada Nabi Muhammad sebelum ia ditulis. 
                        Sedangkan kitab The True Furqan adalah tulisan manusia 
                        biasa yang bernama Saffe, Mahdy, al-Saffee dan al-Mahdy.

1 Tinggalan Kata-kata:

zul_akhyar said...

info menarik...syukran.

Related Posts with Thumbnails