Have an account?

Monday, May 25

Perlunya Perubahan yg Konsisten..


Dewasa ini kita melihat pelbagai gejala telah melanda negara dari pelbagai sudut. Bermula daripada krisis sosial yang melanda masyarakat terutamanya golongan muda, diikuti pula dengan krisis ekonomi dan akhirnya menjadi lebih besar kepada krisis politik. Hal ini di sebabkan pelbagai kelemahan yang berlaku pada urusan mentadbir negara. Suasana yang kurang menyenangkan ini perlu dibuat satu perubahan.

Sebagai seorang pelajar muslim, kita kurang senang dengan senario yang berlaku kini. Sebagai langkah asas, perubahan jangka panjang yang perlu kita rencanakan ini perlu ada latihan asas dari segi teori dan praktik mudah di bangku sekolah. Lantaran remaja kini juga ramai yang telah tenggelam dengan arus yang ada, maka kita perlu melayari bahtera Islam untuk mengubah masyarakat dan negara pada masa akan datang. Tidak lain dan tidak bukan asas tersebut ialah dengan persatuan, badan dakwah atau pertubuhan yang wujud.

Takrif Dakwah

Apabila kita membicarakan tentang dakwah ini, maka yang dimaksudkan dakwah itu ialah segala risalah yang dibawa oleh Baginda SAW daripada segala kandungan AL-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya dakwah yang dibawa itu merupakan agama, cara hidup dan nikmat yang sempurna di sisi Allah. Firman-Nya :


ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة لمن الخاسرين


maksudnya: sesiapa yang mencari sistem hidup selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan mereka di hari akhirat tergolong daripada orang-orang yang rugi.[1]


Dakwah dari segi bahasa ialah mengajak, memberi semangat dan tunjuk ajar, mempertahankan atau menetapkan sesuatu sama ada sesuatu itu benar atau batil.


Dakwah dari segi istilah yang dimaksudkan di sini ialah:

a) mengasaskan masyarakat Islam seperti dakwah Rasul SAW yang bermula daripada masyarakat jahiliyah kepada agama Allah SWT dengan menyampaikan wahyu-Nya dan memberi peringatan tentang syirik.


b) Dakwah bagi mengislah dan memperbaiki masyarakat daripada sebarang bentuk kesesatan, bid’ah, kemungkaran dan meninggalkan yang wajib.


c) Berterusan dengan dakwah terhadap kaum masyarakat dengan menpertahankan kebenaran dengan menjaga kesejahteraannya dengan nasihat dan petunjuk yang baik serta peringatan , pengajian dan penyucian.

Kewajipan Dakwah Serta Tuntutannya

Dakwah menjadai tuntutan kepada umat Islam yang baligh, berakal, mumayyiz dan mampu melaksanakannya. Banyak dalil-dalilnya antaranya:

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud:

“Dan hendaklah ada dari kalangan kamu satu ummah yang mengajak kepada kebaikan, menyeru makruf dan mencegak kemungkaran dan mereka adalah golongan orang yang berjaya.”

Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan lagi dengan hadis Baginda SAW yang bermaksud:


“Sesiapa dari kalangan kamu yang melihat kemunkaran, maka hendaklah diubah dengan tangan[2], seandainya tidak mampu maka dengan lidah dan perkataan, sekiranya tidak mampu maka mesti mencegahnya dengan hati. Dan mencegah atau benci dengan hati itu merupakan selemah-lemah iman.”

Begitu juga dengan sirah para Nabi dan Rasul serta ulama-ulama yang mahsyur. Mereka menjalankan tuntutan dakwah ini dengan segala usaha dan pengorbanan sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi Allah ini. Tujuannya tidak lain mengajak manusia kepada mentaabudkan diri kepada Allah serta melaksanakan amanah sebagai pentadbir di muka bumi ini. Dalam usaha menjalankan dakwah ini, mereka menerima pelbagai cubaan dan mehnah serta tribulasi hingga menggadaikan nyawa mereka sendiri. Namun begitu mereka tidak merasa cemas, sedih atau menyesal. Mereka yakin bahawa daripada usaha tersebut dan izin Allah, mereka akan diganjari dengan pelbagai nikmat baik di dunia sekalipun dan lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Firman Allah SWT maksudnya:

“Dan apakah kalam dan perkataan yang paling baik daripada mereka yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh dan menyatakan bahawa aku daripada orang muslimin.”

Justeru, kita perlu sedar bahawa tugas dakwah ini bukan suatu perkara yang terasing dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Ini adalah sunah kehidupan dan menjadi tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini.

Mengapa Pelajar @ Remaja ?

Setelah kita mengetahui kewajipan dan tuntutan dakwah, timbul pula persoalan. Adakah kita sebagai seorang pelajar atau remaja perlu terlibat dalam kancah ini? Sedangkan dalam masa yang sama kita mempunyai kewajipan untuk belajar? Dalam hal ini para pelajar perlu faham bahawa kedua-dua hal ini perlu dilihat dalam perperstif yang berbeza. Persoalan belajar adalah persoalan kita mengukuhkan ilmu, fikrah, jiwa serta apa-apa jua yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Persoalan dakwah pula adalah berkaitan dengan masalah yang berlaku di sekeliling kita. Lantaran suasana yang berlaku di sekeliling kita mendesak kita untuk menjalankan tugas dakwah ini, maka kita sebagai pelajar tidak dapat tidak perlu melibatkan diri secara langsung dengan kemampuan dan medan yang kita berada.


Sebagai pelajar dan remaja, perlu disedari hakikat bahawa kita merupakan generasi masa depan yang akan menggantikan kepimpinan ummah yang wujud kini. Lantaran kesedaran di atas dasar ingin membuat reformasi ke atas perkembangan umat Islam yang berlaku kini, maka ia menuntut pengorbanan dan usaha dari seluruh tenaga, masa dan material kita untuk menaikkan syiar Islam.


Bagi menentukan maju atau mundurnya sesebuah bangsa itu, maka kita hanya perlu melihat kepada pemudanya. Sekiranya pemudanya hidup dalam keadaan yang leka, membuat maksiat dan engkar dengan perintah Allah, maka cukuplah untuk kita melihat akan kemusnahan bangsa. Namun, seandainya pemuda dan pemudinya sentiasa peka, takwa dan beriman kepada Allah dan hari akhirat serta bersedia membuat perubahan, maka kita akan dapat lihat bangsa tersebut akan dinaikkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Itulah hakikat maksud kata-kata Imam Al-Ghazali tentang golongan pemuda.


Begitu juga kalau kita semak kembali sirah perjuangan Rasul SAW, ramai di kalangan para sahabat terdiri daripada pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Saad Bin Abi Waqqas, Ali Bin Abi Talib dan ramai lagi. Mereka adalah pemuda-pemuda bagi membantu perjuangan Rasul SAW terutamanya ketika Islam mula-mula ditegakkan.


Dalam suasana pengajian, kita tidak perlu memberikan alasan untuk tidak bersama-sama menceburi dalam bidang dakwah ini. Bukan masalah masa yang tidak cukup, ilmu yang masih tidak mantap, tidak yakin pada diri sendiri dan sebagainya yang merupakan jawapan-jawapan yang sering diutarakan, tetapi perlu kita sedar seandainya kita tidak berubah dari sikap lama kita dan tidak mengambil endah akan hal ini, maka masyarakat dan negara akan dijajah dengan pelbagai bentuk penjajahan yang baru.

[1] Surah Ali Imran ayat 85
[2] ada ulama yang berpendapat maksudnya kuasa, pemerintahan.


Perlunya perubahan yg sntiasa dan dirancang..


Wassalam..

Sunday, May 24

Manusia dalam tamadun Barat, telah mampu memakmurkan bumi dan memanfaatkan sumber yang dimilikinya. Ia menghiasi bumi dengan keindahannya, kadang-kadang ia dihiasi indah umpama seorang pengantin dan kadang-kadang ia dihiasi dalam keadaan tercela umpama seorang pelacur. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tamadun Barat telah dapat mewujudkan sesuatu yang belum pernah terlintas dalam benak generasi-generasi sebelumnya. Lantas ia dikuasai oleh rasa sombong dan berbangga terhadap dirinya. Kesombongan ini hampir-hampir membuat dirinya mempunyai anggapan bahawa ia berkuasa atas segala sesuatu dan bangsa-bangsa lain di dunia adalah abdi kepada mereka kerana mereka maju, sedangkan yang lainnya mundur. Walhal kemajuan itu bersifat juz’i dan bukannya kulli dan ia masih bersifat tidak sempurna.[1]

Fenomena ini wujud berpunca daripada kealpaan dan kelalaian manusia daripada tugas dan fungsi mereka yang utama iaitu sebagai hamba kepada Allah dan dalam masa yang sama sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi ini.

Akibat daripada salah faham terhadap tuntutan-tuntutan Islam itu sendiri, ramai di kalangan umat Islam di serata dunia pada hari ini terkeliru mengenai fenomena ini. Umat Islam terseret jauh ke dalam kancah kegawatan tamadun Barat ini yang telah membawa kepada kehancuran umat Islam itu sendiri. Ketiadaan khilafah Islamiyyah yang berautoriti dan bersifat rashiduun di atas muka bumi ini dan kemunculan negara-negara kecil Arab yang sujud di kaki kebiadapan penjajah kuffar serta ulama'-ulama' yang bersifat apologetik dan pengampu kepada pemerintah yang zalim yang merupakan boneka kepada representatif-representatif penjajah yang telah pulang ke negara asal mereka tetapi masih mengawal bekas tanah jajahan mereka melalui wakil-wakil tempatan mereka adalah hasil daripada kelalaian umat Islam itu sendiri dan tamparan kepada mereka akibat mereka tidak melaksanakan hukum Allah dan sunnah rasul-Nya di muka bumi ini.

Oleh yang demikian adalah perlu dan genting bagi umat Islam untuk memilih hala cara baru untuk menyelamatkan tamadun mereka dari lembah kehancuran. Para sarjana dan ilmuan Islam telah mengemukakan berbagai-bagai pendekatan dan saranan yang bertujuan untuk menyelamatkan umat daripada terus hanyut dalam arus kehancuran tamadun Barat. Salah satu pendekatan yang telah disarankan ialah dengan melalukan reformasi masyarakat melalui apa yang dikenali sebagai “Masyarakat Madani”, sebuah masyarakat yang pernah dibentuk oleh Rasulullah S.A.W. di Madinah kira-kira 14 abad lalu.

Selain daripada sarjana-sarjana Islam, terdapat juga sarjana Barat yang pernah mengutarakan kelemahan-kelemahan masyarakat moden hari ini. Riggs menyebut bahawa modernisme membawa bersamanya faedah dan bencana pada masa yang sama. Kedua unsur faedah dah bencana ini saling kait mengait dan selalunya agak sukar untuk menikmati faedah tanpa mengalami bencana. Contohnya kita tidak dapat menikmati faedah menaiki kenderaan di jalan raya tanpa melalui risiko mengalami kemalangan jalan raya. Begitu juga kita tidak dapat menikmati faedah perubatan moden tanpa “risiko” pertambahan bilangan manusia dan pertambahan warga tua.[2] Gellner misalnya memulakan pembicaraannya tentang masyarakat sivil dengan mengatakan ianya adalah kelahiran semula sebuah ideal.[3] Toynbee pula sependapat dengan Ibn Khaldun mengenai peranan agama dalam memperkukuh pembinaan tamadun manusia. Beliau merumuskan bahawa agama lahir daripada tamadun yang sudah lemah atau sedang runtuh dan empunyai peranan penting sebagai mangkin atau perangsang kepada tamadun yang lemah tersebut. Toynbee sangat prihatin terhadap krisis moral dan keruntuhan tamadun Barat akibat gejala peminggiran terhadap agama Kristian dan meramalkan bahawa Barat akhirnya akan didominasi oleh satu agama yang berkembang dari timur.[4] Kemunculan semula idea masyarat sivil dewasa ini berlaku dalam situasi yang lebih bersemangat dan ghairah. Demikianlah yang terkesan dari nada pelbagai perbincangan mengenainya termasuk yang termuat dalam buku Emerging Civil Society in the Asia Pacific Community suntingan Tadashi Tamamoto.[5]

[1] Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Al-Islam ... Hadharah Al-Ghad, ms. 227.

[2] Fred W. Riggs, The Modernity of Ethnicity and Conflict, ms. 2.

[3] Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, dipetik daripada Siddiq Fadhil, Masyarakat Madani: Menghayati Cita-cita Sosial Keislaman dan Kemalaysiaan, ms. 41.

[4] Arnold Toynbee, dipetik oleh Wan Hashim Wan Teh, Tamadun Silam dan Pembinaan Tamadun Abad ke 21, ms. 15.

[5] Siddiq Fadhil, supra, nota 3.

Friday, May 22

UMMAH ISLAMIYAH.

Untuk memberikan penjelasan mengenai golongan kuffar di dalam negara Islam, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan ummah Islamiyah di dalam sesebuah negara. Sekiranya kita melihat sejarah, kita akan mendapati bahawa nabi Muhammad SAW mengiktiraf Yahudi sebagai salah satu daripada komponen ummah. Dalam perlembagaan Madinah, telah tertera beberapa ketetapan mengenai kedudukan Yahudi di dalam daulah :

ان يهودي بني عوف امة مع المؤمنين, لليهود دينهم و للمسلمين دينهم مواليهم و انفسهم حتى ظلم و أثم.

Maksud :

Sesungguhnya Yahudi Bani Auf adalah satu ummah daripada Mukminin. Mereka bebas dengan agama mereka dan orang muslimin juga bebas dengan agama mereka
a. Begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka (Yahudi Bani Auf) dan begitu juga dengan diri mereka sendiri sehinggalah mereka melakukakan kezaliman dan membuat dosa.

Sirah Nabawiyah telah membuktikan bahawa Rasulullah telah mengiktiraf bangsa Yahudi sebagai امة مع المؤمنين . mereka sanggup untuk tinggal di bawah lembayung pemerintahan Islam yang berpaksikan tunjang keadilan dan kesamaan sesama rakyat. Mereka dianggap sebagai ahluz zimmah yang boleh tunduk mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan di bawah kerajaan Islam.

Perlembagaam Madinah tersebut telah mengiktiraf taraf Yahudi sebagai seorang pemastautin (mustautin) di negara Islam, dan mereka mempunyai hak yang sama sepertimana dimiliki oleh orang Islam. Perkara ini berlangsung dengan penuh keadilan. Ianya juga merupakan penyatuan kali pertama antara pelbagai puak dan agama di bawah liwa’ Islam yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah Arab, yang selama ini hanya bersatu di atas dasar berpuak-puak.

Doktor Abdur Raziq as-Sanhuri telah menegaskan bahawa kalimah ummah atau jamaah (societe) yang perlu difahami bukan sahaja merangkumi kaum muslimin sahaja, tetapi juga merangkumi semua kaum, agama dan puak yang boleh hidup aman di bawah panji Islam. Inilah yang telah diperkatakan kepada beliau oleh salah seoarang ahli sains sosial Perancis yang mana beliau turut mengatakan bahawa maksud ummah perlu merujuk kepada ummah yang dicipta oleh baginda SAW. Pihak muslimin dan kuffar zimmi boleh hidup bekerjasama di bawah satu lembayung kepemimpinan Rasulullah.Al-Kasani juga telah mengatakan :

الذمي من اهل دار الاسلام

Maksudnya:

Kafir zimmi, Merupakan ahli bagi negara Islam.

Tujuan kita membincangkan maksud ummah di dalam negara Islam adalah untuk menunjukkan bahawa orang-orang kafir di dalam negara Islam mempunyai hak-hak siasah di dalam negara. Namun kita mendapati bahawa ramai di kalangan orang-orang kafir telah memandang serong dengan agama Islam dengan mengatakan sekiranya mereka berada di bawah pemerintahan Islam, mereka akan ditindas dan hak-hak mereka sebagai warganegara akan tergugat.

Wassalam..

Wednesday, May 20

KEFAHAMAN YANG PERLU DIKETAHUIAssalamualaikum w.b.t.. pertama2nya marilah sama2 kita bersyukur di atas kurniaan nikmat Allah yg tdk terhitung kpd kita. Semoga kita senantiasa diberi rahmat dan pertolongan olehNYA utk membawa agama Nabi Muhammad S.A.W..


KHASAIS SYARIAT ISLAMRabbaniyah

Islam merupakan deen yang bersumberkan Allah tanpa ada sebarang unsur ciptaan manusia. Oleh kerana ianya bersumberkan wayhu daripada Allah, maka Islam meruppakan agama yang tidak ada cacat cela dan lengkap, kerana kecacatan pada al-Quran adalah suatu perkara yang mustahil. Firman Allah SWT :


و انك لتلقي القرءان من لدن حكيم عليم

Akan agama yang tidak ada cacat cela dan lengkap, kerana kecacatan pada al-Quran adalah suatu perkara yang mustahil.


Asy-syumul

Islam merupakan agama agama yang syumul dan meliputi semua aspek kehidupan. Tidak ada sebarang juzuk daripada kehidupan manusia di muka bumi yang yang tidak ada kaitan dengan agama Islam. Islam meliputi aspek aqidah, ibadat, kekeluargaan, kemasyarakatan, negara, ekonomi dan sebagainya. Dengan ini, kita faham bahawa dakwaan yang dilakukan oleh pemikir barat yang berfahaman sekular bahawa politik perlu dipisahkan daripada agama adalah satu pemahaman yang salah. Asy-Syahid Hasan al-Banna di telah menjelaskan hal ini dan meletakkan ianya sebagai asas pertama yang perlu difahami oleh setiap muslimin di dalam risalahnya usul ‘isyrin.

الاسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو دولة ووطن او حكومة و أمة …..
Maksud : Islam merupakan nizam yang syumul meliputi segenap aspek kehidupan, ianya merupakan daulah dan negara atau kerajaan dan ummah ……..

Al-‘Umum


Risalah Islam merupakan risalah yang umum untuk semua manusia sejagat. Ianya tidak terhad kepada bangsa Arab sahaja ataupun pada sesuatu bangsa sahaja, tetapi ianya merupakan agama dan deen bagi semua ummat di dunia ini. Firman Allah SWT :


وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا


Maksud : Tidaklah kami mengutuskan Engkau (wahai Muhammad) melainkan melengkapi untuk semua manusia, memberi khabar gembira dan peringatan

Melalui ciri ini, kita mendapati bahawa Islam juga mementingkan beberapa a灳步氠楡
spek lain seperti aspek keadilan, kesamaan, mementingkan maslahat manusia dan sebagainya sebagai menunjukkan bahawa Islam ini merupakan deen yang perlu dianuti oleh keseluruhan umat manusia di muka bumi ini.

Al-Jaza’ fil Islam


Islam merupakan agama yang mempunyai balasan bagi setiap amalan yang dilakukan. Ianya bukan merupakan agama yang mempunyai nasihat, larangan, suruhan dan sebagainya sahaja, tetapi tidak meninggalkan aspek balasan sama ada yang baik mahupun yang sebaliknya. Asal bagi perkara ini ialah balasan-balasan tersebut akan diberikan di hari Akhirat kelak. Ada juga balasan yang dizahirkan sejak di bumi lagi seperti balasan-balasan untuk penjenayah dan sebagainya. Ianya merupakan sebagai suatu peringatan dan juga sebagai galakan kepada muslimin. Firman Allah SWT :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه


Maksudnya : Sesiapa yang beramal (kebaikan) sebesar zarah sekalipun maka baginya balasan kebaikan, dan barangsiapa yang beramal (kejahatan) walaupun sebesar zarah maka baginya balasan.


Al-mithaliyah wal Waqi’yyah


Islam merupakan agama yang praktikal dan realiti. Untuk menunjukkan bahawa Islam ini praktikan, maka segala peraturan hidup telah disusun di dalam Islam. Rasulullah merupakan model utama di dalam menunjukkan bahawa Islam ini praktikal. Tunggak utama bagi menunjukkan bahawa Islam ini praktikal ialah konsep al-I’tidal dan as-Syumul di dalam ajarannya. Islam juga bersifat realiti. Ianya boleh diamalkan oleh setiap golongan masyarakat, di mana sahaja tempat di dunia ini, serta pada zaman mana sahaja dia berada, dan di dalam situasi bagaimanapun sedang dihadapi oleh seseorang itu.

Setelah kita meneliti akan ciri-ciri syariat Islam tersebut, maka kita mendapati bahawa ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat indah. Namun, keindahan ajaran Islam seringkali diabui dan dikaburi dengan kekurangfahaman terhadap Islam serta kegagalan umat Islam untuk menterjemah ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh kerana itu, kita mendapati ramai orang kafir masih belum boleh menerima ajaran Islam walaupun ciri-ciri Islam diterima secara fitrahnya oleh setiap insan.


Wassalam..Tuesday, May 19

Sabda Rasulullah saw :

نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم


Secara tabi’enya kehidupan ini adalah bergerak ke arah sesuatu perubahan seorang pendidik dalam menyumbangkan perubahan itu tidak boleh dipandang kecil sekali-kali.

( Surah An-Naml : 79 )
( Surah Fussilat : 33 )
( Surah Al-Qisas : 84 )
( Surah Az-Zalzalah : 7 )

Tugas utama pendidik ialah :

1.Menghidupkan roh kekuatan dalam setiap individu pelajar.
2.Mengubah dan membangunkan kembali nilai-nilai mulia masyarakat yang telah terkambus oleh perubahan-perubahan negatif.
3.Mengembang dan menyuburkan nilai-nilai yang bersih dan suci.

( Surah Al-Imran : 104 )
( Surah Al-Imran : 110 )

Bagi seorang pendidik yang ingin menjayakan ketiga-tiga tugasan
utama tadi perlulah :

a-Memiliki thaqafah yang tinggi dan luas mencakupi segala bidang yang akan diperkatakan dan bidang-bidang lain yang mungkin dilihat dari segi lahirnya tidak mencukupi topik tetapi sebenarnya mempunyai hubungan yang amat penting.
( Surah An-Nahl : 68 )

b-Mempelajari,mengkaji,menganalisis dan merumuskan formula-formula terhadap maslah-maslah setempat,dalaman,luaran atau sebagainya lagi disamping membandingkan ( membeza dan menyamakan ) contoh-contoh masalah yang terdahulu dalam membincangkan topik yang sama.

( Surah Saba’ : 46 )

c-Memiliki peribadi yang tinggi.

( Surah Al-Ahzab : 21 )
( Surah Al-Imran : 159 )

Tuesday, May 12

PENGISIAN PEMUDA DI ALAF BARU

secara ringkas cuba menyarankan kepada masyarakat, pemuda khususnya beberapa tindakan dan langkah yang perlu diambil bagi menghadapi berbagai cabaran yang sedang dan akan membiak dan mewabak dalam era alaf baru ini dalam jangkamasa yang terdekat dan terjauh. Sebelum itu aspek beberapa realiti dalam alaf baru serta cabaran-cabarannya akan diperturunkan sebelum saranan aspek tindakan dan langkahan dikenalpasti. Tindakan dan langkahan akan dijuzukkan dalam judul visi atau wawasan. Kertaskerja ditamatkan dengan satu kesimpulan.


Realiti

2.1 Proses perubahan dan proses pembangunan dalam berbagai aspek di dunia masakini, terutama dalam era melangkah masuk alaf baru ini, begitu rancak, pantas, kompleks, sofistiketed, canggih dan dalam banyak hal, begitu celaru dan terbabas pula dari kawalan kita sehingga tak terdaya kita ikuti lagi dan terpaksa membiarkan saja arus perubahan dan pembangunan itu mengalir dan mewabak entah ke mana. Di mana-mana saja sekarang ini persoalan tentang perihal ini, terutamanya kesan masa depannya, sering menjadi topik perbincangan dikalangan para politikus, para pentadbir, ahli akademik, para pemikir dan tak tinggalan juga para pemuda dalam berbagai kategori dan berbagai perspektif.

2.2 Banyak realiti baru yang kadang-kadang tak terduga oleh kita terpaksa kita depani. Penemuan saintifik mencakupi bioteknologi dan mikrocip, krisis kepimpinan politik, aliran baru dalam ekonomi, budaya baru dalam gaya hidup dan berbagai lagi sedang membentuk peradaban baru dan sekaligus pula memusnahkan peradaban lama yang mudah dianggap usang dan lapuk.

2.3 Realiti utama yang kita perlu fahami ialah perpindahan kuasa dunia yang menjadi antara faktor penting dalam proses perubahan dan pembangunan. Profil geopolitik dunia sebelumnya yang bercorak Bipolar yang memperlihatkan dua kuasa dunia yang menentukan arah : Amerika Syarikat dan Rusia. Kini kuasa Rusia sudah terhakis dan kuasa dunia berubah menjadi corak Unipolar dengan Amerika Syarikat cuba tegak sebagai satu-satunya kuasa besar yang bersifat penentu. Dan kini sudah pula berada dalam era transisi dengan Amerika Syarikat mulai memperlihatkan kehakisan nilai dan kuasanya dan kuasa dunia dikatakan akan bersifat Multipolar. German, Jepun, Cina dan juga Amerika bersama memegang kuasa itu.

2.4 Dari segi realiti yang lebih bersifat spiritual, ternyata Islam kini sedang membangun dengan berbagai cabaran dan sedang gelut memperlihatkan kesahihan dan kebenaran dan keadilan : baik di dunia ini mahupun di akhirat nanti. Islam kini sedang memperlihatkan wajah dan nilainya di mana-mana dalam berbagai aspek, mencakupi politik, pendidikan, komunikasi, kebudayaan, ekonomi, perundangan, kekeluargaan, dan berbagai lagi.

2.5 Salah satu lagi realiti yang sedang kita depani ialah anjakan bermula dari masyarakat pertanian kepada masyarakat perindustrian dan dari perindustrian kepada masyarakat informasi dengan kecanggihan alat komunikasinya. Aspek komunikasi ini mewabak begitu rancak dalam berbagai aspek sehingga kesannya lebih banyak yang bersifat negatif dari positifnya, kita berdepan dengan realiti ini sekarang ini.

2.6 Selain itu kita juga berdepan dengan gaya hidup moden yang serba mencabar kerana begitu mempengaruhi masyarakat terutama muda-mudinya. Gaya hidup moden ini yang sering juga dinamakan pasca-modenisme terlalu banyak kalau hendak disenaraikan tersebati dalam berbagai aspek, antara lain ialah melalui budaya seribu satu seperti muzik, olahraga, sukan dan latihan jasmani, fesyen pakaian, pergaulan bebas, anti tradisi, anti fitrah, hubungan sex yang bebas dan serba radikal termasuk perihal liwat atau sodomi, kehakisan ikatan keluarga, kehakisan keinsanan, renggang generasi, pemujaan wira yang songsang, kepesonaan kekayaan dan pembolotan benda, peminggiran nilai agama melalui sekularisme, proses pencariaan makna yang akhirnya kehilangan makna yang termasuk dalam ajaran-ajaran sesat, berbagai aktiviti seni yang mabuk rasa dan “syoksyok sendiri”, kesan media masa yang korap yang sukar dikikis akhirnya kehakisan budaya kekitaan atau jemaah yang diganti dengan budaya keakuan atau individualiti.

2.7 Masih banyak lagi realiti yang sedang mewabak didepan dan keliling kita dan perlu kita hadapi dan tangani. Realiti-realiti ini bukan saja wujud tapi sering pula menguji dan mencabar kita ; malah setiap detik provoke kita. Kita sering diheretnya bersama dengannya dan kebanyakan antara kita tenggelam hanyut entah ke mana: terutamanya dikalangan muda-mudi kita yang mudah terpesona kerana tidak punya paradigme yang sahih untuk menghadapinya. Semua realiti ini adalah cabaran-cabaran bagi kita. Terutamanya para pemuda dalam era alaf baru ini.

Wassalam

Friday, May 8

MENINGKATKAN KEROHANIAN

Assalamualaikum w.b.t... Salam kehidupan iman dan Islam diucapkan kpd semua rakan2 yg dihormati sekalian. Maaf krn lama tdk mgupdate blog dsebabkan ana bnyk meluangkan masa menziarahi keluarga. InsyaAllah ana akn sentiasa berkongsi seberapa ilmu yg sedikit ini demi kpentingan kita bersama. Terima kasih kpd semua krn sentiasa memberi sokongan kpd hamba Allah yg daif ini..

Oleh kerana Islam memberikan penekanan yang lebih terhadap nilai moral negara Islam tidak boleh menjadi pemerhati yang pasif kepada suasana etika dalam masyarakat. Adalah menjadi tanggungjawab negara Islam untuk menjaga kesihatan rohani rakyatnya. Oleh itu, keperluan untuk mengambil langkah praktikal oleh negara untuk menjadikan tatasusila moral Islam suatu realiti kehidupan telah ditekankan oleh para fikir politik dan alim ulama’ Islam.

Ini tidaklah semestinya bermaksud bahawa negara Islam itu ialah sebuah negara polis yang memaksa orang ramai ke saluran perlakuan yang tertentu dengan menggunakan kuasa paksaan. Ada satu macam indoktrinasi terkandung dalam semua sistem, termasuk sistem kapitalis dan tidak terkecuali dalam Islam. Bagaimanapun, sistem Islam bersesuaian dengan semangat ayat Al-Quran yang maksudnya :

“Tidak ada paksaan dalam agama” (2:256)

menolak tindakan ekstrim rejimentasi pemikiran dan tindakan, kerana ia memberikan nilai yang tinggi kepada kebebasan individu. Atas alasan inilah Islam menekankan kepada pendidikan dan pencapaian keadaan yang bersesuaian dengan amalan norma moral menjadi asas kepada pengukuhan iman dalam cara hidup Islam pada keseluruhannya. Pencapaian nilai kerohanian Islam bagi seseorang individu dan juga masyarakat menuntut agar negara Islam itu haruslah berjuang dalam tiga haluan yang utama :


Pertama : Ia mesti memupuk keadaan yang boleh menggalakkan penciptaan rumahtangga yang dapat menanamkan semangat untuk menghormati dan menganuti ajaran moral Islam dalam generasi yang sedang naik. Islam telah menyediakan perancangan induk bagi memupuk kasih sayang, saling bantu-membantu dan kerjasama di kalangan ahli keluarga (nuklear dan juga yang lebih luas) , dan bagi menimbulkan suasana yang sesuai bagi mendidik anak dengan betul.

Kedua : Negara Islam mestilah membentuk sistem pendidikannya melalui ajaran Islam supaya institusi pendidikan dapat mengeluarkan orang muda, lelaki dan wanita yang diselubungi dengan ideal Islam.

Ketiga : Negara haruslah menguatkuasakan norma dan nilai Islam yang boleh diubahsuaikan hukuman yang telah ditetapkan bagi mereka yang melanggarnya supaya undang-undang itu dapat menjadi pencegah kepada bakal pesalah.

Wassalam


Related Posts with Thumbnails