Have an account?

Monday, June 15

NILAI AMANAH DALAM KERJA

Para pekerja dan pendai'e lebih dituntut untuk menghiasi diri dengan sifat ini,agar mereka sentiasa berada sebagai orang kepercayaan ummah dan masyarakatnya.

Amanah dalam kerja terbahagi kepada tiga bahagian:

(a) Amanah terhadap harta: amanah terhadap harta pula dapat pula dibahagikan kepada 3 perkara utama:

(i) Menunaikan hak kepada yang berhak terhadap harta tersebut.

Firman Allah yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. (Surah An-Nisa'-58-)

Sesungguhnya setiap kecuaian yang berlaku terhadap pencuaian hak kepada yang layak adalah merupakan satu jenayah dan kezaliman.

(ii) Memelihara harta umum: memelihara harta umum adalah neraca yang cukup halus menunjukkan sejauh mana amanah seseorang yang ditugaskan sebagai mas'ul, bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Setiap pencurian, penyelewengan, khianat terhadap harta umum dinamakan oleh Islam sebagai ghalul.

Firman Allah dalam Surah al- Imran ayat 161 yang bermaksud:
“Tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat akan membawa apa yang dikhianatkannya itu.”

(iii) Tidak membazir harta umum: membazirkan harta umum hukumnya haram. Islam telah mengharamkan pembaziran dalam segala bentuk harta khusus ,apatah lagi pemberian itu berlaku dalam bentuk harta umum.

Firman Allah yang bermaksud:
“ Janganlah kamu membazir ,sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang membazir.” (Surah Al-An'am -141-)

(b ) Amanah terhadap ucapan.

Para pendakwah mestilah beriltizam dengan amanah dan benar dengan khabar yang disampaikan atau soalan yang ditujukan kepadanya. Apabila pendakwah mashyur dengan tidak berlaku benar di dalam ucapannya, maka hilanglah kepercayaan ummah terhadapnya, bahkan jatuhlah nilai dirinya seperti jatuhnya harga barang di pasaran.

Firman Allah yang bermaksud:
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu.
(Surah Al-Anfal-27-)

(c ) Amanah terhadap tabligh:

Bersifat menyembunyikan ilmu dan memutarbelitkan sesuatu kenyataan yang wajib dijelaskan adalah dikira sebagai khianat dan layaklah mendapat laknat dan kemurkaan Allah.

Firman Allah yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang yan menyembunyikan apa yang telah kami turunkan beberapa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk,setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Al-Kitab, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat.(Surah Al-Baqarah-109-)

Wassalam

0 Tinggalan Kata-kata:

Related Posts with Thumbnails