Have an account?

Thursday, July 2

Mahasiswa Perlu Bersedia..

Dunia Islam pada abad-abad mutakhir ini rata-rata sedang dilanda gejala riddah. Demikianlah kesimpulan yang telah dibuat oleh beberapa tokoh Islam masa kini seperti Al-Marhum Ustaz Said Hawa dan Abu Hassan Ali An-Nadawi. Dalam pembuktiannya terhadap kewujudan gejala tersebut Ustaz Sayid Hawa telah menyenaraikan beberapa ciri riddah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dunia Islam kini. (1) Antaranya termasuklah sifat mentaati golongan yang tidak senang dengan ajaran Allah, tidak mahu melaksanakan hukum-hukum Allah, tidak mahu mencari penyelesaian dari kitab Allah apabila berlaku pertikaian di kalangan mereka. Selain itu, beliau juga berhujjah telah berlaku perkara-perkara yang membatalkan syahadah. (2) Sementara itu, Abu Hassan Ali An-Nadawi pula membuktikannya dengan gejala penyerapan falsafah barat yang bersifat Ilhad ke dalam masyarakat Islam. Keadaan tersebut berlaku dengan berleluasa di tengah-tengah kelemahan ummat Islam kini yang disifatkan sebagai generasi paling buruk dalam sejarah. (3)

Ternyata bahawa umat Islam kini mengalami keadaan gawat dan genting yang memanggil tenaga-tenaga penyelamat untuk menangani masalah ini. Situasi kini yang penuh dengan tipu helah, sepak terajang dan taktik jahat musuh menghendaki bahawa hanya golongan yang benar-benar berwibawa sahaja yang berjaya melawan arus keruntuhan ini. Manakala mereka yang kurang persiapan mempunyai kemungkinan untuk sama-sama hanyut dan larut sebelum matlamat suci yang ingin diperjuangkan tercapai.

Menyedari hakikat inilah maka usaha-usaha yang gigih perlu diambil untuk memperlengkapkan diri sebagai bakal ulama', dai’ dan tempat rujuk masyarakat dengan bekalan-bekalan yang perlu supaya kita dapat berperanan dengan lebih berkesan apabila terjun ke arena dakwah nanti. Antara persiapan terpenting ialah persiapan dari sudut keilmuan dan perorganisasian. Di samping itu, kita juga hendaklah menjadi seorang mahasiswa yang bermisi dan bervisi (berwawasan).

Wassalam..

0 Tinggalan Kata-kata:

Related Posts with Thumbnails