Have an account?

Friday, August 7

KEBAIKAN DALAM PENGLIBATAN

Banyak faedah dan manfaat yang boleh diambil oleh seseorang pelajar apabila ia melibatkan diri dalam gerakan pelajar. Antara lain :

Melaksanakan tugas amar ma’aruf nahi mungkar.

Memberi sumbangan yang bererti kepada masyarakat.

Memahami selok-belok dalam berorganisasi.

Memupuk ukhuwah dan silaturrahim serta semangat kerjasama dan toleransi.

Mempelajari pelbagai cara berinteraksi yang berkesan.

Melatih dan membina ketokohan diri bagi memimpin.

Melatih diri bagi menjadi seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab.

Membentuk pemikiran yang proaktif, optimis serta projektif.

Menghargai masa.

0 Tinggalan Kata-kata:

Related Posts with Thumbnails