Have an account?

Tuesday, May 19

Sabda Rasulullah saw :

نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم


Secara tabi’enya kehidupan ini adalah bergerak ke arah sesuatu perubahan seorang pendidik dalam menyumbangkan perubahan itu tidak boleh dipandang kecil sekali-kali.

( Surah An-Naml : 79 )
( Surah Fussilat : 33 )
( Surah Al-Qisas : 84 )
( Surah Az-Zalzalah : 7 )

Tugas utama pendidik ialah :

1.Menghidupkan roh kekuatan dalam setiap individu pelajar.
2.Mengubah dan membangunkan kembali nilai-nilai mulia masyarakat yang telah terkambus oleh perubahan-perubahan negatif.
3.Mengembang dan menyuburkan nilai-nilai yang bersih dan suci.

( Surah Al-Imran : 104 )
( Surah Al-Imran : 110 )

Bagi seorang pendidik yang ingin menjayakan ketiga-tiga tugasan
utama tadi perlulah :

a-Memiliki thaqafah yang tinggi dan luas mencakupi segala bidang yang akan diperkatakan dan bidang-bidang lain yang mungkin dilihat dari segi lahirnya tidak mencukupi topik tetapi sebenarnya mempunyai hubungan yang amat penting.
( Surah An-Nahl : 68 )

b-Mempelajari,mengkaji,menganalisis dan merumuskan formula-formula terhadap maslah-maslah setempat,dalaman,luaran atau sebagainya lagi disamping membandingkan ( membeza dan menyamakan ) contoh-contoh masalah yang terdahulu dalam membincangkan topik yang sama.

( Surah Saba’ : 46 )

c-Memiliki peribadi yang tinggi.

( Surah Al-Ahzab : 21 )
( Surah Al-Imran : 159 )

0 Tinggalan Kata-kata:

Related Posts with Thumbnails