Have an account?

Monday, April 20

Perkembangan dalam Membawa Islam

AGENDA MAHASISWA

Pergerakan mahasiswa Alaf Baru hendaklah memperkasa agenda melahirkan mahasiswa yang menjunjung maruah manusia terpelajar, berkhidmat untuk agama, negara dan bangsa, tanpa mengharapkan ganjaran material yang segera.

Gerakan mereka wajib meneruskan mata rantai perjuangan leluhur silam, menjauhi kebatilan, memiliki keterbukaan pemikiran, mempelopori perubahan disamping berpegang teguh kepada prinsip-prinsip perjuangan.


WANITA

Agenda wanita 2000 ialah melengkapkan diri mereka dari segi rohani, jasmani dan ilmu bagi membina kekuatan jatidiri mereka demi menghadapi alaf baru yang mencabar

Berjuang untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dianugerahkan oleh Islam dengan menjadikan al Quran dan As Sunnah sebagai landasan pergerakan mereka

Mempastikan pelaksanaan hukum dan undang-undang di lakukan secara yang lebih baik melalui pendaulatan sistem dan undang-undang syariah, pengiktirafan kepada hakim syarie dan kakitangan mahkamah syariah dan berkerja keras untuk mempastikan mereka menduduki martabat yang setanding dengan hakim dan kakitangan mahkamah sivil.

Gerakan Wanita Islam Alaf Baru wajar meningkatkan semangat sukarela dengan melibatkan diri secara lebih aktif dalam usaha dakwah, ekonomi, politik dan sosial.Wassalam

0 Tinggalan Kata-kata:

Related Posts with Thumbnails